20180113_121216u

Novoroční bohoslužba 2018

Novoroční bohoslužba byla bez sněhu. Bohoslužba v novém roce probíhala 13.1.2018. Do programu se zapojili Lenka Kotoučová, která měla příběh pro děti. Pavel Moskala vystoupil s básní, Daniel Huvar sólovým zpěvem. Kázáni z Božího slova měl Dan Huvar. Byl to čas požehnaný pro nás. K novoroční bohoslužbě patří záložky s biblickým veršem a fotografií, které…

DSC00057

Bohoslužba (nejenom) pro neslyšící

V sobotu 30. září 2017 proběhla v našem sboru další bohoslužba, která byla přístupná jak slyšícím, tak i neslyšícím, protože byla celá tlumočená do znakového jazyka. Opravdu celá – i písně a modlitby. O tlumočení se podělili dva z našich hostů – Noemi Čapková a Jitka Morávková. V hlavní části kázal náš nový kazatel bratr…

Kopie - P1170049

Misijní tábor Jeseník

V týdnu od 21. do 28. srpna 2016 se konal na Jesenicku misijní tábor. Skupina 20 mladých lidí z celé České republiky přijela, aby prospěla tomuto kraji nejenom svými modlitbami a rozdáváním letáčků, ale také praktickou službou. Mladí lidé se zároveň mohli vzdělávat v oblasti pastorace a diakonské služby na připravených seminářích, měli čas na…

DSC00670

Novoroční bohoslužba 2016

Pod nohama křupal čerstvě napadaný sníh a nohy členů z našeho sboru i našich přátel směřovaly na bohoslužbu. V sobotu 2. ledna 2016 jsme se mohli společně těšit z první společné bohoslužby v tomto novém roce. Jaká byla? Modlitby, písně, hudební přednes, povzbuzení z Božího slova. Věřím, že to byla opravdu bohoslužba k Boží chvále.…

Kopie - DSC00057

Kázání beze slov?

Sobota 21. listopadu 2015. Bohoslužba pro neslyšící. Hosté: Jitka a David Morávkovi. Noema Čapková z Břeclavi překládala do znakového jazyka. Ráno: Chvály. Modlitby. Studium Bible v sobotní škole. Školka pro děti. Malé děti: narození Pána Ježíše. Větší děti: Cesty apoštola Pavla. Broňa Hyvnarová – úvaha o proroku Eliášovi. Eliáš byl Boží služebník. Naslouchal Bohu i…

Snímek 428

Verš pro rok 2015 – sbor CASD Jeseník

Náš sbor si pro tento rok vybral jako zaslíbení tento biblický verš: Jeremjáš 17,8  „Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ Slovo kazatele: Hospodin nás chce připodobnit ke stromům zasazeným u tekoucí vody. Ty od…

Pozvanka Jeseník Tisk A4

Ježíš pro neslyšící, neslyšící pro Ježíše

Pravidelně každou sobotu se náš sbor schází ráno v 9 hodin ke studiu Bible a potom ke společné bohoslužbě a odpolednímu programu. Ani v sobotu 24. ledna 2015 tomu nebylo jinak. Přesto tato bohoslužba byla něčím výjimečná. Protože byli mezi námi jako hosté neslyšící, byla celá bohoslužba tlumočena do znakového jazyka. Tak mohli všichni zúčastnění…