20993211_1587877347953413_902658859_o

Výlet do Jeskyně Na Pomezí

V patek 18. srpna jsme se s našimi dětmi vydali na prohlídku Jeskyně Na Pomezí. I přes to, že v jeskyni bylo celkem chladno (7°C), se nám prohlídka velice líbila a užili jsme si ji. Prošli jsme necelých 400m chodeb a vyšlapali skoro 200 schodů. V jeskyni jsme se také setkali s netopýry, kteří nás celou…

DSC02049

Akce Pathfinderu

         Šumperská mládež a vůdcové oddílu připravili pro děti víkendovou akci, která se uskutečnila 27. – 29.1. 2017 na faře ve Velkých Losinách. Téma bylo Cestování po moři, akce se zúčastnili i děti ze sboru v Jeseníku. Program začal v pátek v 17.hodin, kdy jsme zpívali chvály, přivítali sobotu a zamysleli se také…

DSC00670

Novoroční bohoslužba 2016

Pod nohama křupal čerstvě napadaný sníh a nohy členů z našeho sboru i našich přátel směřovaly na bohoslužbu. V sobotu 2. ledna 2016 jsme se mohli společně těšit z první společné bohoslužby v tomto novém roce. Jaká byla? Modlitby, písně, hudební přednes, povzbuzení z Božího slova. Věřím, že to byla opravdu bohoslužba k Boží chvále.…

Kopie - DSC00057

Kázání beze slov?

Sobota 21. listopadu 2015. Bohoslužba pro neslyšící. Hosté: Jitka a David Morávkovi. Noema Čapková z Břeclavi překládala do znakového jazyka. Ráno: Chvály. Modlitby. Studium Bible v sobotní škole. Školka pro děti. Malé děti: narození Pána Ježíše. Větší děti: Cesty apoštola Pavla. Broňa Hyvnarová – úvaha o proroku Eliášovi. Eliáš byl Boží služebník. Naslouchal Bohu i…

IMG_8555

Verš pro rok 2015 – děti

Děti dostaly pro pro svou motivaci v roce verš z 1. knihy Samuelovy 2,26:   „Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.“ Kazatel Jan Majer k tomuto verši dětem vzkazuje: I když jste ještě mladí, přesto vás může Hospodin považovat za své pomocníky. Můžete Bohu sloužit stejně účinně jako dospělí. Bůh si…

16

Listopadové dopoledne s příběhem

V sobotu 15. listopadu se mohly děti radovat z prvního „Dopoledne s příběhem“, které jim Vašek s Esterkou, Jendou a Ivanem připravili. Tím prvním příběhem byl příběh o Mojžíšovi, který dětem po úvodní písničce Ivan poutavě vyprávěl. Pak následoval další program – otázky, hádanky, promítání, hry a další aktivity. Děti byly nadšené a myslím, že…

5 IMG_5745

Jak vznikal „podmořský svět“

Každou sobotu dopoledne od 9:15 do 10:30 hodin se scházejí starší děti v „podmořském světě“,  kde mají svůj program. Program pro ně připravují tety Blanka a Monika. Čtou společně biblické příběhy, povídají si, hrají a zpívají.  V  naší fotogalerii se můžete podívat, jak vznikala místnost, ve které se děti scházejí. A nejen to, rádi vás…

Rytířské soutěžení

Zveme opět děti i jejich rodiče do RYTÍŘSKÉ ŠKOLY. Setkání proběhnou v sobotu 1. a 8. února 2014 od 13 hodin ve sboru CASD v Jeseníku  na  Nám. Svobody 878. Tématem setkání bude další součást rytířské výzbroje, tentokráte štít víry. První sobotu shlédneme společně film Princ egyptský, naučíme se píseň, zahrajeme si hry a téma…

Děti a mládež

Rytíři z Klubu Pathfinder zvou do RYTÍŘSKÉ ŠKOLY všechny urozené pány a dámy s doprovodem: zúčastněte se rytířského klání, získejte zbroj podle Pavlova Listu Efezským, po roce zkoušek můžete  vstoupit do rytířského řádu. První dvě setkání v sobotu  2. 11. a 23. 11. 2013 od 14:00 ve sboru CASD v Jeseníku  na  Náměstí Svobody 878.