„Jdu k tobě, Pane můj“

Tak jako předchozí páteční večery se můžeme i dnes zaposlouchat do jedné z duchovních písní nahraných kytaristou Jaroslavem Janoštíkem. Každá z těch písní je jiná, má své poselství a svůj příběh. A jsou mezi nimi i písně, které obletěly celý svět.

Jednou z nich je píseň, která prošla nám vzdálené kraje spolu s evangelisty konce 19. a začátku 20. století – a pak
i v dalších letech. Ta píseň začíná slovy: 脱离捆绑、忧愁与黑影  a nebo: 구 통 의 멍 에 벗 으 려 고,  nebo také: Out of my bondage…

Že Vám ta slova nic neříkají? Poslechněte si tedy její melodii:

 

Poznali jste? Je to píseň číslo 121 ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“. V našem českém překladu zní začátek písně:
„Ze světa hříchu, pout moci zlé, jdu k tobě blíž…“. Text napsal William True Sleeper a melodii složil George Coles Stebbins.

Jak se spolu tito dva autoři potkali? Americký hudebník, učitel zpěvu a toho času vedoucí chval v Tremontském chrámu baptistické církve v Bostonu, George Coles Stebbins, byl v roce 1877 ve Worcesteru, aby pomohl známému evangelistovi Georgi F. Pentecostovi při evangelizačních přednáškách. Jeden večer kázal Pentecost na text z Janova evangelia 3,3
o tom, jak se narodit pro Boží království. Kázání o znovuzrození zanechalo ve Stebbinsovi velmi silný dojem. Oslovil tedy pastora Kongregační církve ve Worcesteru, Williama True Sleepera, o kterém věděl, že píše básně a duchovní texty,
a společně vytvořili ještě do konce evangelizačních přednášek minimálně jeden hymnus, který nesl poselství o záchraně.

Jejich spolupráce pokračovala dále a nejspíše v roce 1886 napsal Sleeper slova písně, kterou dnes posloucháte. Text poslal Stebbinsovi a ten vytvořil melodii. Poprvé se píseň objevila ve zpěvníku vydaném v následujícím roce. Dnes ji můžeme najít ve zpěvnících různých křesťanských denominací po celém světě, protože je to píseň, kterou mohou lidé vyjadřovat své pocity a postoje při obrácení.

Námětem písně je verš proroka Izajáše 61,1, který vztahuje Ježíš na sebe a říká, že je to on, kdo přišel vyhlásit zajatcům propuštění. A píseň sama je reakcí na toto vysvobození.

Každá sloka zpívá o některém z našich vězení, ze kterých, díky Ježíši, vycházíme svobodní. Přestože mnohdy svazují pouta budou fyzicky přetržena až při Kristově druhém příchodu, z té naděje vysvobození se můžeme radovat už teď
a tady.

Píseň je ve své podstatě vyznáním, které reaguje na biblické pravdy obsažené ve verších Starého i Nového zákona.

                 Jdu k tobě, Pane můj

1. Ze světa hříchu, pout moci zlé, jdu k tobě blíž, jdu k tobě blíž.

Jsem svobodný jen v náruči tvé, jdu k tobě, Pane můj.

Když  nemoc trápí, lék vždycky máš, když nouze tíží, svůj poklad dáš.

Má pouta hříchu ty dobře znáš, jdu k tobě, Pane můj.

 

2. Ze světa pádů a mnohých ztrát jdu k tobě blíž, jdu k tobě blíž.

Příklad tvůj toužím následovat, jdu k tobě, Pane můj.

Když žalem zmírám, dáš balzám svůj, když zuří bouře, mám pokoj tvůj.

Úzkost když přijde, vždy při mně stůj, jdu k tobě, Pane můj.

 

3. Ze světa pýchy, kde nechci žít, jdu k tobě blíž, jdu k tobě blíž.

Zveš k sobě stále, rádcem chceš být, jdu k tobě, Pane můj.

Bez sobectví chci v lásce tvé žít, bez zoufalství vždy jas v srdci mít

a v pevné víře vždy s tebou být, jdu k tobě, Pane můj.

 

4. Ze světa bídy veď Duchem svým, jdu k tobě blíž, jdu k tobě blíž.

Mou přijmi chválu, zůstat chci tvým, jdu k tobě, Pane můj.

Z propasti tmy, kde hrobu je stín, z poklesků, svárů, hříchů a vin,

jak malé dítě v otcovský klín, jdu k tobě, Pane můj.

 

Pokud budete mít chuť, zazpívejte si píseň spolu s hudebním doprovodem jako vyjádření vděčnosti za spasení, které nám Kristus vydobyl.

 

A ještě dovolte jednu poznámku na konec.

Víte, proč jsem pro dnešek vybrala právě tuto píseň? Dnes, 26. února 2016, je totiž 170leté výročí narození autora melodie George C. Stebbinse. V našem zpěvníku najdete ještě dvě jeho melodie. Je to melodie k písni číslo 54 „Tam na Golgoty výšinách“ a 143 „Přítele jsem našel svého“ .

Autor melodie písně, kterou dnes posloucháte, byl jedním z těch, kteří byli zapojeni do Moodyho evangelizací v průběhu roku, a zvláště na letních setkáních. Stebbins připravoval nejenom písně a hudební program. V roce 1890 odjel se svou ženou a synem kázat do Indie a potom pokračoval s přednáškami o Boží milosti v Egyptě, Itálii, Palestině, Francii i Anglii. Spolu s ním putovala do těchto krajin i píseň „Jdu k tobě, Pane můj“.

Georg C. Stebbins sice 99letý 6. října 1945  v Catskill v New Yorku zemřel, ale jistě i on prožije při vzkříšení vysvobození z pout smrti. Pak bude moci s mnohými dalšími, a doufejme, že i s námi, zazpívat Ježíši: „Jdu k tobě Pane můj… jdu k Tobě blíž“.

 

Kopie - IMG_8973

Foto B. Hyvnarová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


pět + 6 =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>