„V kříži Tvém“

Tak jako každý týden Vám i dnes přinášíme k poslechu jednu z křesťanských písní v podání kytaristy Jaroslava Janoštíka v úpravě Jaroslavy Randýskové.

Tentokrát je to píseň číslo 164 ze zpěvníku  „Zpívejme Hospodinu“ s názvem „V kříži Tvém“.  Text písně napsala básnířka a misijní pracovnice Fanny J. Crosbyová (1820- 1915), melodii William H. Doane (1832 – 1915).

 

V tyto dny si mnozí lidé připomínají smrt a  vzkříšení  Pána  Ježíše Krista. Je to čas, který vede nejenom křesťany
k zamyšlení nad životem, smrtí i nad tím „co bude potom“.

Když pozorně čteme čtyři zprávy evangelia v Bibli v Novém zákoně, vnímáme v nich Ježíše jako Stvořitele a také jako Toho, který nám dává naději pro budoucnost – naději na odpuštění hříchů, vzkříšení, proměnění. Naději na osobní setkání s Ním i s těmi, které máme rádi.

- Díky Kristu a jeho kříži může být naše naděje silnější než vědomí vlastní malosti a hříšnosti, než pocity viny.

- Ta naděje může být pro nás více než kritika a osočování, kterým nás druzí zahrnují.

- A naděje, kterou nám Bůh v Ježíši dává, vítězí nad všemi našimi pochybnostmi.

Samotný kříž není radostná věc a místo pod ním může je ponuré. Když Ježíšovi učedníci viděli Krista umírat, jejich naděje se rozplynuly. Čtěme ale, jak to bylo dál. Tím, že Ježíšův příběh nekončí smrtí, ale vzkříšením, dostává i pohled na kříž nový rozměr.

Čím je tedy pro nás osobně Ježíšův kříž? Je to místo, kde se naše naděje rodí nebo umírají? Které pocity pod křížem zvítězí? Pocity vlastní slabosti nebo Ježíšovy síly?

Když autorka textu písně „V kříži Tvém“, nevidomá Fanny J. Crosbyová, mluvila o sobě a svém postižení, nezapomněla nikdy svou naději sdílet s ostatními. Vyprávěla, jak se těší na to, že první tvář, kterou spatří, bude právě obličej jejího Zachránce.  A dnešní píseň je jejím vyjádřením vděčnosti za Kristův kříž, sdílením pocitů, které člověk pod křížem prožívá i o naději, kterou Kristus dává.

Melodii k této jímavé písni napsal současník Fanny J. Corsbyové William H. Doane. Dr. Doan je autorem více než 2200 melodií a s Fanny na tvorbě nových písní a hymnů úzce spolupracoval. Tato jejich společná píseň „V kříži Tvém“, která nese v originále  název „Near the  cross“, je jednou z těch nejrozšířenějších.

Píseň se stala známou a oblíbenou ještě dříve, než byla publikována. Dr. Doane, který veřejně zpíval už od svých šesti let,  měl  její  rukopis v kapse právě ve chvíli,  kdy byl na veřejném shromáždění v Baltimore požádán shromážděním, aby v programu přispěl nějakou písní k Boží slávě. Duch svatý si píseň použil tak, že se skrze její text a melodii dotkl srdcí přítomných lidí.

Také v tuto chvíli můžeme rozjímat nad jejím poselstvím a dát Bohu příležitost, aby se prostřednictvím melodie a slov této písně dotýkal našeho srdce.

 

V kříži Tvém

1. K svému kříži veď mne blíž, Spasiteli milý,

tam je hojnost milosti, duchovní zdroj síly.

Ref: V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,

Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

 

2. Až ke kříži došel jsem, ztrápený a bídný,

Pán mi rány zahojil, On je lékař vlídný.

Ref: V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,

Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

 

3. Tam na kříži zmíral Pán, ztrápen tíhou hříchů,

zaplatil za vinu mou, nepravost a pýchu.

Ref: V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,

Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

 

4. Z kříže plyne naděje, jistota a víra,

Pán z něj světu hříšnému náruč otevírá.

Ref: V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,

Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

 

Dovolte mi, prosím, ještě jednu poznámku závěrem: Když píseň zpíváme, všimneme si, že je v mužském rodě. Je to dáno překladem. Autorka napsala tuto píseň v originále jako vyznání ženy a díky anglické gramatice ho mohou přijmout za své i muži.

A tak milé ženy a dívky, pokud chcete píseň a její poselství prožívat osobně jako vlastní „ženské“ vyznání, můžete překlad druhé sloky pozměnit třeba takto:

 

2. Blízko kříže chvěji se

zahrnuta láskou

a milostí Ježíše,

Jitřenkou mou jasnou.

 

Je to jenom jiný překlad následujících slov z anglického textu:

 

Near the cross, a trembling soul,

Love and mercy found me;

there the bright and Morning Star

sheds its beams around me.

Kopie - IMG_7569

Foto B. Hyvnarová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


× šest = 12

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>