„Slavte Ježíše“

Těšíte se na další píseň v podání kytaristy Jaroslava Janoštíka? Tou dnešní je píseň „Slavte Ježíše“, kterou ve zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“ najdete pod číslem 85. Text napsala Fanny J. Crosbyová a melodii této písně složil
Allen G. Chester. Přejeme Vám nádherný poslech.

 

S autorkou textu písně „Slavte Ježíše“, v originále „Praise Him, Praise Him“, jsme se už na tomto místě jednou setkali. Je jí Frances Jane van Alstyne, americká misijní pracovnice, básnířka a skladatelka, kterou známe pod jménem Fanny J. Crosbyová. Začátkem ledna jsme se mohli společně zaposlouchat do písně „Svou záchranu v Ježíši mám“, ke které také napsala slova. Pokud budete chtít, klikněte si na tento odkaz, který Vás k písni „Svou záchranu v Ježíši mám“ dovede: http://jesenik.casd.cz/?p=1416.

Fanny Crosbyová, královna gospelu, žila v letech 1820-1915. Narodila se poblíž New Yorku v rodině Johna Crosbyho a její život nebyl jednoduchý. Fanny totiž přestala v šesti týdnech kvůli infekci a neznalosti lékařů vidět. Dnes si lékaři myslí, že je možné, že se Fanny už jako nevidomá narodila, jenom si toho její okolí dříve nevšimlo. Důležité ale je, že navzdory své ztrátě zraku a mnohým dalším ztrátám vyrůstala jako jako zvídavé a šťastné dítě. Starala se o ni maminka s babičkou a právě díky nim a jejich trpělivé výchově si mohla Fanny osvojit křesťanské zásady života a také vtisknout do paměti dlouhé pasáže z Bible.

V osmi letech složila Fanny svou první báseň, která byla o ní samotné. Když jí bylo jedenáct let, babička jí zemřela a od patnácti do dvaceti tří let navštěvovala ústav pro nevidomé v New Yorku. Když tam objevili její sklony a schopnosti veršovat a básnit, stala se ozdobou školy. Básně začala publikovat a později začala skládat i písně.

I když dokončila školu, zůstala až do roku 1858 v newyorském Institutu pro nevidomé, kde pak sama učila: anglickou gramatiku a rétoriku i dějiny. V roce 1858 se vdala. Za muže si vzala svého spolupracovníka a bývalého žáka Alexandra Van Alsyne, který byl také nevidomý. Kolem roku 1864 začala pak Fanny psát hymny. Kolik jich bylo, to se asi nikdy nedopočítáme. Nejspíše něco přes osm tisíc. Fanny byla velice skromná a tak mnohé z nich podepisovala pseudonymy, kterých používala na dvě stě.

O svém životě Fanny Crosbyová napsala: „Zdálo se mi vskutku, jako by to byl záměr Boží prozřetelnosti, ponechat mě po celý život slepou. A já Bohu za tu výjimečnost děkuji. Kdyby mi někdo hned zítra nabídl skvělý pozemský zrak, nepřijala bych ho. Vidění těch nádherných a zajímavých věcí kolem by mě od zpívání chval rozptylovalo.“ 1

Děkuji, že se dnes můžeme díky tomuto příběhu i díky nádherné písni podívat na naše starosti Božíma očima, oslavovat Ježíše se stejnou vděčností, jako to dělali její autoři a zvát k těm chválám ostatní.

Slavte Ježíše

1. Slavte, slavte Ježíše, mocného Krále, rozhlašujte poselství Jeho všem.

Sláva, sláva, plesejte, synové Boží, prozpěvujte, spasení máte v Něm.

Jako pastýř vodí On ovce svoje, na svých rukou jehňátka nosívá.

Slavte, pějte, Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

 

2. Slavte, slavte, Beránka Božího slavte, zemřel za nás na kříži Golgoty.

Vyvyšujte jméno tak hříšníkům vzácné: Ježíš, Ježíš, Ježíš, haleluja.

V každé době miloval tebe Ježíš, nezapomeň, co má v něm duše tvá.

Slavte, pějte, Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

 

3. Slavte, slavte, Zástupce hříšníků slavte, plesej, lide, z milosti spasený.

On je Pánem života, smrti i soudu, jemu patří všech světů končiny.

Málo jen a zjeví se v slávě nebes všemu lidu k soudu a k spasení.

Slavte, pějte, Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

 

Poznámka: 1Citát jsme převzali a přeložili z http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1801-1900/fanny-crosby-americas-hymn-queen-11630385.html.

Kopie - IMG_8868

Text a foto Bronislava Hyvnarová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


× 3 = patnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>